basturs oliver RB

basturs oliver RB

Fusta: d'oliver.
Acabat: Brillant. Manté la fusta invariable durant més temps.
Bolígraf de tinta de gel. Roller ball 0,7 mm. Compatible amb recanvis de tinta Inoxcrom. Tap magnètic.

Madera: de olivo.
Acabado: Brillante. Mantiene la madera invariable durante más tiempo.
Bolígrafo de tinta de gel. Roller ball 0,7 mm. Compatible con recambios de tinta Inoxcrom. Tapón magnético.

Temps d'enviament: 3-10 dies segons disponibilitat.
Tiempo de envío: 3-10 días según disponibilidad.
    € 40,00Price