garantia

A Rels ens fem responsables de tots els errors de fabricació. Donem una garantia d'un any en defectes propis de la fabricació.

No ens fem responsables dels defectes deguts a un mal ús o a accidents dins del mateix. És a dir, no ens fem responsables de l'aplastament, caiguda, cops... als objectes.

L'objecte pot variar respecte a la foto degut a la naturalesa de la matèria.

 

En Rels nos hacemos responsables de todos nuestros errores de fabricación. Damos una garantia de un año para defectos propios de la fabricación.

No nos hacemos responsables de los defectos debidos a un mal uso o a accidentes dentro del mismo. Es decir, no nos hacemos responsables del aplastamiento, caida, golpes...a los objetsos.

El objeto puede variar respecto a la foto debido a la naturaleza de la matéria.

 

Recomanacions d'ús.

 

Ulleres: evitar les caigudes i l'aixafament. Portar-les sempre en un estoig per ulleres. Evitar portar-les al cap ja que es poden deformar les xarnel.les. Evitar l'exposició prolongada a l'aigua. Netejar els vidres amb tovallolestes de material apropiat per la neteja d'ulleres.

 

Bolígrafs: no forçar els mecanismes

 

Manteniment.

 

El manteniment de la fusta es pot realitzar de manera periòdica, amb un paper de vidre de gra molt fi i un posterior acabat adequat d'oli per fusta. La fusta, al ser un material viu, canviarà d'apariència amb el temps.